Начална страница

Съветите на проф. Фидана Даскалова

Съветите на проф. Фидана Даскалова

Кога е време за грамотност?

Грамотността (от гръц. gramma – буква), това е писаната реч и, преди всичко, четенето на тази „написана” в книгите реч. Засега писмеността остава най-великото изобретение на човечеството. Според историята на антропологията, четенето, редом с прохождането и проговарянето, се разглеждат като революционни по своите последствия открития и изобретения на човека. Кога обаче е редно да започнем с обучението по грамотност?

Нови учебни помагала, одобрени от МОН

Нови учебни помагала, одобрени от МОН

БРАВО! 3. клас

Учебните помагала за 3. клас от системата сборници по български език и литература „БРАВО!", одобрена от МОН, са подходящи за целодневно обучение, домашна работа и диференцирано обучение. Формулата, на чиито принцип са изградени помагалата, е ключ към успеха на учениците. Фокусът ѝ е върху проблемното мислене и мотивацията при прилагането на знанията, изведени в сюжетно-целева обучителна линия.