Начална страница

За лятната ваканция на третокласниците

За лятната ваканция на третокласниците

БРАВО! "Случки в Итовалибива"

Одобрена от МОН, "Случки в Итовалибива" от поредицата БРАВО! по български език и литература съдържа 115 задачи и подзадачи за ваканционен преговор на изучения материал в трети клас. Връзката между невероятните случки в градчето Итовалибива и граматичните задачи към тях е ефективен метод за провокиране на творческото въображение чрез упражняване на четивна техника, съчетана с подготовка към входно ниво за четвърти клас.

Съветите на проф. Фидана Даскалова

Съветите на проф. Фидана Даскалова

Как и защо да учим децата на труд?

Кой труд радва и възпитава? Има ли лесен труд или трудът е синоним на „трудно”? Кога и как се формира трудолюбието като качество на личността? Как да предпазим децата от лентяйство и да формираме у тях трайни трудови навици? Проф. Фидана Даскалова обяснява защо, кога и как да възпитаме у детето активност, самостоятелност, целенасоченост и стремеж към полезен труд и достигане на резултати. Прочетете!

Детски книги

Детски книги

Нова книга от Атанас Душков

Издателство „Даниела Убенова“ и Столична библиотека представиха новата книга на детския поет и писател Атанас Душков с илюстрации от професор Илия Бешков. Анализ на литературното творчество на поета и прочит на негови произведения направи съставителят на книгата професор Юлиан Вучков. Топли думи и спомени споделиха известните български писатели Матей Шопкин и Петър Андасаров.

Нови учебни помагала, одобрени от МОН

Нови учебни помагала, одобрени от МОН

БРАВО! 3. клас

Учебните помагала за 3. клас от системата сборници по български език и литература „БРАВО!", одобрена от МОН, са подходящи за целодневно обучение, домашна работа и диференцирано обучение. Формулата, на чиито принцип са изградени помагалата, е ключ към успеха на учениците. Фокусът ѝ е върху проблемното мислене и мотивацията при прилагането на знанията, изведени в сюжетно-целева обучителна линия.