Начална страница

Заявки за учебната 2016/2017 година

Заявки за учебната 2016/2017 година

Формуляри за поръчка

Изтеглете формуляри за поръчка на учебници и учебни помагала за учебната 2016–2017 година за училищата и подготвителните групи в детските градини. Тази година предлагаме БЕЗПЛАТНИ електронни учебници на всеки ученик и на всеки преподавател, който работи с наши учебни продукти по ПМС №79/13.04.2016! Научете повече за безплатните ни е-учебници и подаръците, които предлагаме при заявка на наши учебници и учебни помагала.

БРАВО! 4.клас по български и литература

БРАВО! 4.клас по български и литература

Диктовки. Редактиране. Правопис.

Излезе от печат 18.част от дидактичната система БРАВО! по български език и литература за начален курс. БРАВО! (С) съдържа упражнения за овладяване на добър правопис в две части: 1) текстове за редактиране и верен препис и 2) диктовки, разработени в три нива на сложност. Упражненията са подходящи за работа в клас и вкъщи. Самодиктовките и диктовките са в помощ на четвъртокласника да формира и усъвършенства функционална грамотност.

Нови издания

Нови издания

Речник на близки по правопис английски и немски думи

Излезе в печатен и електронен вариант "Речник на близки по правопис думи в английския и немския език с превод на български". Книгата е вдъхновена от авторски метод, разработен в дългогодишната практика на предподавателя по немски език Александра Футекова. Съпоставката при представяне на думи в английския и немския език осигурява достъпен, бърз и траен подход за овладяване на съответния писмен и говорим еквивалент и в двата езика.

Нови учебни помагала, одобрени от МОН

Нови учебни помагала, одобрени от МОН

БРАВО! 3. клас

Учебните помагала за 3. клас от системата сборници по български език и литература „БРАВО!", одобрена от МОН, са подходящи за целодневно обучение, домашна работа и диференцирано обучение. Формулата, на чиито принцип са изградени помагалата, е ключ към успеха на учениците. Фокусът ѝ е върху проблемното мислене и мотивацията при прилагането на знанията, изведени в сюжетно-целева обучителна линия.