Начална страница

Заявки за учебната 2014/2015 година

Заявки за учебната 2014/2015 година

Най-качественото ограмотяване

Тук може да изтеглите договори и формуляри за заявки на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване по ПМС №104/10.05.2003 г. Преподавателите, които заявят наши издания, получават безплатни екземпляри от поръчаните учебници и учебни помагала, както и богата палитра от допълнителни образователни продукти в зависимост от групата / класа, на който преподават.

От блога

От блога

Децата билингви

Днес, когато всичко е мобилно, включително хората, културното многообразие постепенно се превръща по-скоро в норма. Дори в най-малката градивна единица на обществения строй – семейството, все по-често се наблюдава смесване на различни етноси, култури и особено езици. При това положение възниква въпросът: Как се отглеждат деца в такава среда, където се смесват разнообразни културни влияния?