Начална страница

За лятната ваканция на третокласниците

За лятната ваканция на третокласниците

БРАВО! "Случки в Итовалибива"

"Случки в Итовалибива" от поредицата БРАВО! по български език и литература съдържа 115 задачи и подзадачи за ваканционен преговор на изучения материал в трети клас. Връзката между невероятните случки в градчето Итовалибива и граматичните задачи към тях е ефективен метод за провокиране на творческото въображение чрез упражняване на четивна техника, съчетана с подготовка към входно ниво за четвърти клас.

Детски книги

Детски книги

Нова книга от Атанас Душков

Издателство „Даниела Убенова“ и Столична библиотека представиха новата книга на детския поет и писател Атанас Душков с илюстрации от професор Илия Бешков. Анализ на литературното творчество на поета и прочит на негови произведения направи съставителят на книгата професор Юлиан Вучков. Топли думи и спомени споделиха известните български писатели Матей Шопкин и Петър Андасаров.

Нови книги

Нови книги

БРАВО! 3. клас

Учебните помагала за 3. клас от системата сборници по български език и литература „БРАВО!" са подходящи за целодневно обучение, домашна работа и диференцирано обучение. Формулата, на чиито принцип са изградени помагалата, е ключ към успеха на учениците. Фокусът ѝ е върху проблемното мислене и мотивацията при прилагането на знанията, изведени в сюжетно-целева обучителна линия.

Заявки за учебната 2015/2016 година

Заявки за учебната 2015/2016 година

За грамотна България

Тук може да изтеглите договор и заявки за учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване по ПМС №104/10.05.2003 г. Преподавателите, заявили наши издания, получават безплатни екземпляри от поръчаните заглавия, както и богата палитра от допълнителни образователни продукти, включително новата ни система БРАВО!