е-Учебник: Български език 7. клас

Цена: 6,00 лв.

Учебник (електронен)

Предмет: Български език и литература

Автор: Цецка Петрова

Издадена: 2018 г.

Електронна платформа ISBN: е-978-954-791-281-6

Страници: 96

Размер: 60x90/8

Учебникът е разработен по новата националнa учебна програма по български език и литература, влизаща в сила през учебната 2018-20198 година. 

Oдобрен със Заповед No. РД09-1453/20.07.2018 г. на Министъра на образованието и науката.

Към учебника са разработени примерно годишно разпределение, книга за учителя, учебна тетрадка, както и допълнителни ресурси, надграждащи учебното съдържание при работа с електронния вариант на учебника. 

Вижте още