e-Учебник: История и цивилизации 8. клас / 9. клас (I част) профилирана подготовка езикови училища

Цена: 6,00 лв.

Учебник (електронен)

Предмет: История и цивилизации

Автор: проф. д-р Костадин Грозев, проф. д.и.н. Румяна Михнева, Тодор Зарков, Мария Николова

Издадена: 2017 г.

Електронна платформа ISBN: 978-954-791-250-2

Страници: 136

Размер: 60х90/8

Учебното съдържание в електронния учебник по История и цивилизации за 8. клас по новата учебна програма, влизаща в сила от учебната 2017/2018 г., обхваща Новото време – Модерна история.

 

Преходът от Великите географски открития до навечерието на Първата световна война е разгърнат съдържателно в 32 урочни статии, предназначени в по-голямата си част за 2 учебни часа.

 

Предимството на този модел е, че дава възможност учениците не само да се запознаят, а да овладеят съзнателно логическите и причинно-следствените връзки в историческите събития и явления. Времето е достатъчно за спокойна актуализация на наличните знания, естествен преход към новия преподаван материал и използване на възможностите за активизиране в хода на урока на учениците, реализиране на практико-приложна дейност по карти, работа с визуализирани обекти, както и насърчаване на проблемното мислене. През втория учебен час обичайно акцентът е насочен към практико-приложна дейност, най-вече свързана с презентационни модели, изготвени от учениците, обсъждането и анализирането им, работа в учебната тетрадка и използването на допълнителните е-ресурси, предоставени в електронната платформа https://danielaubenova.kitaboo.com.

 

Уникално постижение в разработеното учебно съдържание е годишният преговор, чиито концептуален модел изпълнява всички съвременни изисквания за осъзнато учене с реално и устойчиво развитие на личността на ученика. Изказваме специалните си благодарности към проф. д-р Костадин Грозев за експертното постижение в разработения дидактичен модел на историческото познание.

 

Учебната тетрадка допълва всички необходими практико-приложни форми на обучение като работа с карти, попълване на таблични форми, изграждане на исторически разказ по зададен проблем, разгръщане на логически задачи както за въпроизвеждане и актуализиране на знания, така и за обосновка, анализ и синтез при оформяне на исторически изводи. Учебната тетрадка дава възможност както за работа в клас, така и изпълнение на задачи за домашна работа. Контролът и проверката са обезпечени чрез тестови задачи и чрез задачи, изискващи свободен отговор.

 

Електронна платформа


Указания за електронни издания

Вижте още