Прочети ми пак... III част – литературни творби (поезия) за деца от предучилищна възраст (3–7 години)

Цена: 5,40 лв.

Предмет: Български език и литература

Автор: Проф. дпн Фидана Даскалова, Иванка Ковачева

Издадена: 1996 г.

ISBN: 954-8155-59-1

Страници: 104

Размер: 60х90/16

Одобрено от Министерство на образованието с протокол №8/11.09.96   

   Поредицата „Прочети ми пак” е предназначена за ползване от близките в семейството и от детските учители, педагозите и възпитателите в различните детски заведения. Целта е всички да бъдат улеснени в подбора на художествени произведения за децата от ранна и предучилищна възраст.

  "Прочети ми пак... III част" съдържа 370 поетични произведения за деца от 3 до 7-годишна възраст. Те са обединени тематично в следните раздели:

  • „Детство вълшебно”
  • „Майчица – златна сенчица”
  • „Живо, живо, скокливо – где ли се е скрило?”
  • „Обичам всички сезони”
  • „Празнични камбани”
  • „Хубава си, татковино!”
  • „Залъгалки за дечица малки”
  • „Сънчо ходи из горица”
  • „Небивалици-пребивалици”
  • „Помисли и отгатни”

   Между третата и седмата си година детето почти напълно е овладяло езика, може да говори свободно и да общува с околните чрез словото. Благодарение на това то стига до уникално по своя характер словотворчество, в което се наблюдават елементи на поетичност. Приятното чувство, наслаждението и въодушевлението от ритъма и римата на стихотворната творба стимулират и улесняват разбирането, запомнянето и възпроизвеждането ѝ.

Душата на детето е душа на поет
и цялата разлика е в това, че душата
на детето е съвършено свободна, а
душата на поета е обвита с ремъка на
майсторството. --Михаил Пришвин

Вижте още

Каталог

Поръчки от търговски обекти Полиграфически поръчки