Малка литературна енциклопедия за ученика № 4 [5.–12. клас]

Цена: 3,60 лв.

Автор: Илия Григоров

Издадена: 2002 г.

ISBN: 954-791-031-0

Страници: 64

Размер: 70x100/16

Харктеристика на литературен герой

Книгата е част от поредицата „Малка литературна енциклопедия за ученика“. Съдържа насоки за създаване на характеристика на литературен герой, както и за сравнителна характеристика.

  • Сравнителна характеристика на литературни герои и художествени текстове
  • Конфликти. Допълване. Развитие.
  • Разкриване и саморазкриване на литературни герои

Вижте още

корица учебник История и цивилизации 5. клас
Учебник, одобрен от МОН / РД 09-1220/29.08.2016 г. История и цивилизации Издадена 2016г. ISBN 978-954-791-217-5
Учебникът по история и цивилизации за 5. клас с печатна и електронна версия е одобрен от МОН със заповед РД 09-1220/29.08.2016 г. и се ползва в училищата в България и чужбина от учебната 2016-2017 г. С този учебник авторският колектив от експерти и действащи преподаватели по история постигна целта си да разработи учебно съдържание по история за 5. клас, което кара децата да мислят чрез преживяване. Акцентът е върху увлекателното представяне на Праисторията и Древността, като съзнателно са изведени акценти върху цивилизационната роля на обществата по нашите земи. Електронната версия с обогатени е-ресурси включва анимации, видео презентации, 3D възстановки и богатство от задачи и активности както за нови знания, така и за (само)проверка на наученото.

Учебник: История и цивилизации 5. клас

Цена: 19,80 лв.

Каталог

Поръчки от търговски обекти Полиграфически поръчки