Малка литературна енциклопедия за ученика № 6 [5.−12.клас]

Цена: 3,60 лв.

Автор: Илия Григоров

Издадена: 2002 г.

ISBN: 954-791-033-7

Страници: 72

Размер: 70x100/16

Анализ на лирическо произведение

Книгата е част от поредицата „Малка литературна енциклопедия за ученика“. Съдържа насоки за анализ на лирическо произведение, информация за основни изразни средства в лириката и основни лирически жанрове.

Лириката е най-колоритният литературен род, не само защото се основава на чувствата, а "истинските неща се виждат с душата", но и защото може да постигне драматичната дълбочина и заряд на драмата, както и разгръщането във време и пространство, характерни за прозата. Нещо повече − светът на лириката може да бъде необятен и необозрим и същевременно пределно земен, топъл, наситен с чувства, контрасти, драматични изблици, ирония, елегичност.   

                                                        − Илия Григоров

Вижте още

корица учебник История и цивилизации 5. клас
Учебник, одобрен от МОН / РД 09-1220/29.08.2016 г. История и цивилизации Издадена 2016г. ISBN 978-954-791-217-5
Учебникът по история и цивилизации за 5. клас с печатна и електронна версия е одобрен от МОН със заповед РД 09-1220/29.08.2016 г. и се ползва в училищата в България и чужбина от учебната 2016-2017 г. С този учебник авторският колектив от експерти и действащи преподаватели по история постигна целта си да разработи учебно съдържание по история за 5. клас, което кара децата да мислят чрез преживяване. Акцентът е върху увлекателното представяне на Праисторията и Древността, като съзнателно са изведени акценти върху цивилизационната роля на обществата по нашите земи. Електронната версия с обогатени е-ресурси включва анимации, видео презентации, 3D възстановки и богатство от задачи и активности както за нови знания, така и за (само)проверка на наученото.

Учебник: История и цивилизации 5. клас

Цена: 19,80 лв.

Каталог

Поръчки от търговски обекти Полиграфически поръчки