На букварчето другарче 1. клас: избираеми учебни часове. Първа част

Цена: 3,60 лв.

Печатно издание

Предмет: Български език и литература

Автор: Наталия Огнянова

Издадена: 2017 г.

ISBN: 978-954-791-273-1

Страници: 32

Размер: 60x90/8

На букварчето другарче 1. клас: избираеми учебни часове. Първа част

     „На букварчето другарче“ е първата част от учебни издания, предназначени за избираема подготовка в предвидените 32 учебни часа по български език и литература в първи клас. Тя е разработена в самостоятелно книжно тяло, следвайки хигиенните норми за натовареност на детето, като спазва принципа за ергономия на ученическия труд. Използва се в допълнение към работата с бусвара и с тетрадките към него. Логично начало е на работата във втората част за избираема подготовка „На читанката другарче“. 

    Учебното съдържание за избираема подготовка, разработено в „На букварчето другарче“ и „На читанката другарче“, допълва съдържанието в учебния комплект по български език и литература за I клас за задължителна подготовка, съставен от: печатни и електронни издания с обогатени дидактични ресурси (Буквар, Читанка, Учебна тетрадка за предбуквен етап, Учебна тетрадка за буквен етап, Учебна тетрадка за следбуквен етап и Тетрадка към читанката). Комплектът е придружен от Книга за учителя. Примерното годишно разпределение на учебното съдържание (избираеми учебни часове (ИУЧ) може да бъде изтеглено от приложения линк

     За плътност на работата в клас, за целодневно обучение и за домашна работа е предназначена дидактичната система „Браво!“ в пет части – сборник с упражне-
ния (първа и втора част), диктовки, контрол и проверка, както и за летен годишен преговор. Упражнителната тетрадка осигурява дейностите по усъвършенстване на краснописа.

Вижте още

Каталог

Поръчки от търговски обекти Полиграфически поръчки