Английският глагол, обяснен изцяло

Цена: 6,00 лв.

Предмет: Английски език

Автор: Лили Ърл

Издадена: 1993 г.

ISBN: 954-8155-15-X

Страници: 240

Размер: 60х90/16

Изданието съдържа подробно обяснение на основните характеристики на английския глагол – време, залог, наклонение, спомагателни и модални глаголи. За по-голяма яснота разясненията са на английски и на български език. Подходящо е както за изучаващи езика, така и за преподаватели.

Вижте още

Каталог

Поръчки от търговски обекти Полиграфически поръчки