Конструктивно-технически и битови дейности (Пред училище)

Цена: 4,32 лв.

Предмет: Конструктивно-технически и битови дейности

Автор: доц. дпн Мария Баева

Издадена: 2004 г.

ISBN: 954-791-071-Х

Страници: 44

Размер: 60x90/8

Учебното помагало е одобрено със заповед РД №09-573 от 17.05.2004 г. на министъра на образованието и науката.
 

Учебното съдържание е съобразено с Програмата по образователно направление „Конструктивно-технически и битови дейности“  за подготвителна група/ клас.

Образователната система „Пред училище“ е разработена като естествено свързващ елемент в образователната спирала „детска градина – училище“. Образователното съдържание и акцентите в образо-вателните направления гарантират естествения преход на детето от предучилищна към начална училищна възраст.

Каталог

Поръчки от търговски обекти Полиграфически поръчки