Социален свят (Пред училище)

Цена: 3,60 лв.

Предмет: Социален свят

Автор: доц. д-р Маргарита Колева

Издадена: 2004 г.

ISBN: 954-791-067-1

Страници: 40

Размер: 60x90/8

Учебното помагало е одобрено със Заповед РД №09-573 от 17.05.2004 г. на министъра на образованието и науката.

Учебното съдържание е съобразено с Програмата по образователно направление  „Социален свят“ за подготвителна група/клас. Учебното съдържание е представено в изключително богата палитра. Подходът, който доминира в образователните задачи, стимулира мисленото по проблематизирани казуси, близки до социалните възприятия на децата.

Образователната система „Пред училище“  е разработена като естествено свързващ елемент в образователната спирала „детска градина – училище“. Образователното съдържание  и акцентите в образователните направления гарантират естест-вения преход на детето от предучилищна към начална училищна възраст.

Каталог

Поръчки от търговски обекти Полиграфически поръчки