Речник на близки по правопис английски и немски думи с превод на български език

Електронно издание: 4,80 лв.
Печатно издание: 4,80 лв.

Автор: Александра Футекова

ISBN Електронен: 978-954-791-2120 Издадена: 2016 г.

ISBN Печатен: 978-954-791-210-6 Издадена: 2016 г.

Указания за електронни издания

Страници: 48

Размер: 14 x 21см

Речникът на близки по правопис думи в английския и немския език е резултат от разработен от автора метод за преподаване чрез логическо активизиране на паметовите връзки. Съпоставката при представяне на думи в английския и немския език, както и преводът им на български език, осигурява достъпен, бърз и траен подход за овладяване на съответния писмен и говорим еквивалент и в двата езика. Думите в речника са групирани в три раздела:

  • Прилагателни имена, наречия, местоимения, предлози, съюзи, междуметия и частици
  • Съществителни имена
  • Глаголи

Речникът е ценно обучително средство за изучаващите английски, немски и български език, както и за преподаватели, преводачи и всички, интересуващи се от изучаване на езици в билингвална среда.

Като дългогодишен преподавател по немски език, общуването ми с различни възрастови групи — от предучилищна до зряла възраст — ме вдъхновява за творчество и новаторство. Отличните резултати, които получих чрез поднасянето на “трудната" немска граматика в забавна форма, ме ентусиазираха да обогатя пътищата, улесняващи усвояването на немския език. Започнах да го обяснявам чрез английски език, имайки предвид масовото му използване. По този начин отпадна чувството, че едновременното изучаване на двата езика е труден процес, който може да доведе до объркване. Точно обратното — убеждавайки учениците, че двата езика са близки, аз усетих у тях желание и любопитство да научат повече.

Така се роди идеята за създаването на този речник. Вярвам, че всеки от владеещите малко или много един от двата или и двата езика, ще може да дообогати своя речников запас и да улесни запаметяването на много думи.

 
— Александра Футекова

Вижте още