Карта на древния свят

Цена: 24,00 лв.

Автор: Genuine Company Ltd

Издадена: 2009 г.

ISBN: 978-1-905502-18-9

Страници: 1

Размер: 96 x 137 см

Детските картинни карти на света са известни в педагогическата практика като отворени книги за интерактивно обучение. Те са изградени на енциклопедичен принцип и са носители на световна награда за най-добра стенна карта с образователен принос. Използвайте техните уникални предимства:

  • Богатство на информацията и възрастова приложимост във вертикален план на развитие на детето
  • Постоянен подсъзнателен мотивационен фон за колективна и индивидуална учебна работа
  • Провокиране на интелектуален стремеж към откривателска дейност у детето
  • Формиране на качества за: наблюдателност, системност в групиране и подреждане на информация, класификация на търсените и откривани обекти; развиват логическото мислене
  • Знаковата системи в легендата улеснява самостоятелното съзнателно „разчитане” при работата на все още нечетящи деца и деца-билингви
  • Емоционално наситени с информация за обекта, зареждаща с позитивен хумор
  • Работа с малки групи, следвана от обобщаване на информацията (аналитико-синтетичен подход)
  • Индивидиуализирани постижения на откритията със състезателен характер
  • Поставяне на задачи за самостоятелно разработване на проекти при самоподготовка

Грижата за интелектуалното развитие на детето ще изгради от него стабилна и самостоятелна личност. Бъдете негови партньори, докато детските картинни карти на света съдействат максимално за постигане на позитивни резултати.

Вижте още

корица учебник История и цивилизации 5. клас
Учебник, одобрен от МОН / РД 09-1220/29.08.2016 г. История и цивилизации Издадена 2016г. ISBN 978-954-791-217-5
Учебникът по история и цивилизации за 5. клас с печатна и електронна версия е одобрен от МОН със заповед РД 09-1220/29.08.2016 г. и се ползва в училищата в България и чужбина от учебната 2016-2017 г. С този учебник авторският колектив от експерти и действащи преподаватели по история постигна целта си да разработи учебно съдържание по история за 5. клас, което кара децата да мислят чрез преживяване. Акцентът е върху увлекателното представяне на Праисторията и Древността, като съзнателно са изведени акценти върху цивилизационната роля на обществата по нашите земи. Електронната версия с обогатени е-ресурси включва анимации, видео презентации, 3D възстановки и богатство от задачи и активности както за нови знания, така и за (само)проверка на наученото.

Учебник: История и цивилизации 5. клас

Цена: 19,80 лв.