Сборник по математика 5. клас "Магията на интелекта" Свободноизбираема подготовка

Цена: 7,20 лв.

Предмет: Математика

Автор: Вячеслав Величков, Христо Лесов

Издадена: 2004 г.

ISBN: 954-791-079-5

Страници: 208

Размер: 60x90/16

Учебното помагало е одобрено от Министерството на образованието и науката с Протокол № 14/14.11.2000.

Този сборник ни помага да се научим да мислим математически и да откриваме различни методи за решаването на една задача. Към задачите за упражнение са дадени решения, упътвания или отговори.

Математическият начин на мислене е важна част от цивилизационното развитие на човечеството. Неговото формиране изисква ефективно и качествено обучение. Тъкмо това е целта на поредицата сборници по математика "Магията на интелекта", разработена за ученици от 4. клас до 8. клас.

Вижте още

корица учебник История и цивилизации 5. клас
Учебник, одобрен от МОН / РД 09-1220/29.08.2016 г. История и цивилизации Издадена 2016г. ISBN 978-954-791-217-5
Учебникът по история и цивилизации за 5. клас с печатна и електронна версия е одобрен от МОН със заповед РД 09-1220/29.08.2016 г. и се ползва в училищата в България и чужбина от учебната 2016-2017 г. С този учебник авторският колектив от експерти и действащи преподаватели по история постигна целта си да разработи учебно съдържание по история за 5. клас, което кара децата да мислят чрез преживяване. Акцентът е върху увлекателното представяне на Праисторията и Древността, като съзнателно са изведени акценти върху цивилизационната роля на обществата по нашите земи. Електронната версия с обогатени е-ресурси включва анимации, видео презентации, 3D възстановки и богатство от задачи и активности както за нови знания, така и за (само)проверка на наученото.

Учебник: История и цивилизации 5. клас

Цена: 19,80 лв.