Математика СИП 7.клас

Цена: 7,20 лв.

Предмет: Математика

Автор: проф.д-р Запрян Запрянов, проф. д-р Иван Димовски, Доц. Анани Лангов, Величко Михайлов

Издадена: 1997 г.

ISBN: 954-8155-60-6

Страници: 200

Размер: 70х100/16

Настоящото учебно помагало за СИП по математика 7.клас съдържа:

  • решени и подробно обяснени задачи
  • задачи с по-висока трудност, участвали в конкурсни изпити, олимпиади и математически състезания
  • нестандартни и забавни задачи
  • любопитни исторически бележки

Новост в предлаганото издание е включването на елементарни знания за диофантови уравнения, задачи от вероятности, математически софизми и специални задачи за ученици с изявени математически възможности.

Авторският колектив е с богат опит в преподаването, публикуването на статии и студии в специализирани издания, както и създаването на учебници и учебни помагала по математика за начален и среден курс.

Авторите на настоящия учебен продукт са разработили серия от помагала по математика в помощ на ученика, която съдържа още Учебно помагало за СИП математика 6.клас, Ръководство по математика за подготовка за приемни изпити в езикови и математически гимназии и Ръководство по математика за зрелостни изпити и начална подготовка за кандидат-студентски изпити.