e-Учебник: Информационни технологии 5. клас

Price: BGN 6,00

Учебник (електронен)

Subject: Информационни технологии

Author: Виолета Маринова

Published: 2016

ISBN: e-ISBN: 978-954-791-233-5

Pages: 92

Format: 60x90/8

ЗАЯВКИ ЗА УЧЕБНАТА 2017-2018 г.


Всички проекти на издателство „Даниела Убенова за нови учебници и учебни тетрадки за 1. клас и 5. клас бяха одобрени от МОН и българските учители.  

Учебникът по Информационни технологии за 5. клас е одобрен със заповед на Министъра на образованието РД 09-1547/08.02.2017 г.


Учебникът по Информационни технологии за 5. клас е създаден в печатно и електронно издание с обогатени дидактични ресурси. Учебният пакет съдържа още книга за учителя и учебна тетрадка. Предназначен е за общообразователна подготовка по информационни технологии в 5. клас и обхваща в цялост учебната програма на Министерството на образованието и науката, влизаща в сила от 2016–2017 учебна година. Целите, поставени в учебната програма, се постигат чрез ясна методическа концепция, разработена в: 

  • 7 глобални раздела
  • 22 урочни модула (22 за нови знания, от които 21 са комбинирани уроци с упражнения с ясно изразена практико-приложна насоченост)
  • 3 урочни единици за текущ контрол и проверка
  • 2 урочни единици за обобщение

See also