БРАВО! Сборници по български език

Новата система от сборници „БРАВО!" за практическо приложение на знанията по български език и литература е изцяло одобрена от МОН. Помагалата са създадени по молба на преподаватели в начална образователна степен и са подходящи за целодневно обучение, домашна работа и диференцирано обучение. Съдържат оригинални авторски текстове, написани с доказан творчески и методически професионализъм от Наталия Огнянова – водещ автор в направление „Български език и литература” на издателство „Даниела Убенова”. След успешната разбработка на системата за първи, втори и трети клас в момента работим върху БРАВО! за четвърти клас. Това, което ни мотивира в работата ни по системата, е децата да учат и да се развиват, докато се забавляват!

 

БРАВО! за 1. клас съдържа над 900 упражнения, проектирани в 5 части:

А/ ограмотителен период

Б/ следбуквен период

В/ преговорен ваканционен материал

Г/ диктовки

Д/ изходно ниво 1. клас и входно ниво 2. клас

БРАВО! за 2. клас съдържа:

Е/ упражнения за месеците от октомври до януари

Ж/ упражнения за месеците от февруари до май

З/ диктовки и редактиране на текстове

И/ тестове и задачи

Й/ преговорен ваканционен материал

 

БРАВО! за 3. клас съдържа:

К/ упражнения за месеците от октомври до януари

Л/ упражнения за месеците от февруари до май

М/ диктовки и редактиране на текстове, упражнения за добър правопис

Н/ тестове и задачи

О/ преговорен ваканционен материал 

 

БРАВО! за 4. клас съдържа:

П/ упражнения за месеците от октомври до януари (предстои да излезе)

Р/ упражнения за месеците от февруари до май (предстои да излезе)

С/ диктовки и редактиране на текстове, упражнения за добър правопис

Т/ тестове и задачи (предстои да излезе)

У/ преговорен ваканционен материал (предстои да излезе)

 

Браво! (A) 1. класБРАВО! 1.клас 1.част (А) Сборник с упражнения по български език и литература

Съдържа над 200 разнообразни задачи и подзадачи за самостоятелни практически упражнения в буквения период на обучение: самодиктовки, задачи за звуков и буквен анализ, граматични упражнения, задачи за съзнателно четене.

 

 

 

 

 

 

 БРАВО (Б) 1. класБРАВО! 1.клас 2.част (Б) Сборник с упражнения по български език и литература

Съдържа над 200 задачи и подзадачи за индивидуална работа в практически план в следбуквения период на обучение: граматически задачи, задачи за краснопис, за конструиране на текст. Упражненията са базирани на основата на литературно-езиковата връзка.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БРАВО! (B) 1. класБРАВО! 1.клас 3.част (В) На летните игри другарче / Упражнения по български език и литература

Съдържа над 100 езикови задачи, подзадачи и игри за ваканционен преговор на изучения материал в първи клас. Пряката връзка между мотивационен текст и граматични задачи предоставя ефективна възможност за упражняване на четивната техника, както и за неусетна подготовка към входно ниво за втори клас.

 

 

 

 

 

 

 

 

БРАВО! (Г) 1. класБРАВО! 1.клас 4. част (Г) Диктовки / Български език и литература

Съдържа над 1950 думи, 250 изречения и 39 мотивационно изведени текста за диктовки, дозирани равномерно за подаване. Към диктовките, предназначени за следбуквения период, са подадени и материали за граматични упражнения с букви със сходна графика.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БРАВО (Д) 1. клас

БРАВО! 1.клас 5. част (Д) „Готови за втори клас" / Изходно ниво първи клас. Входно ниво втори клас. Български език и литература

Съдържа 90 езикови задачи и подзадачи за преговор. Езиковият материал е структуриран като единство от три части: 1) езикова игра „С буквички и с думи“, с която детето има възможност неусетно да приложи усвоените в първи клас знания за родния език, 2) езикови въпроси и задачи, равномерно подредени по степен на трудност, изискващи свободен отговор от ученика и 3) езикови задачи, изискващи избираем отговор, групирани в три заключителни теста.

 

 

 

 

 

 

 

БРАВО (Е) 2. клас

БРАВО! 2.клас 6. част (Е) Сборник с упражнения / Български език и литература

БРАВО! 6. част (Е) − за месеците октомври, ноември, декември и януари − съдържа 17 теми със 185 задачи и подзадачи, визуализирани с 96 илюстрации и богат набор от тренажорни образци, 33 художествени текста от български и чужди автори от изучаваните жанрове: стихотворения, разкази, приказки, народни песни, пословици и гатанки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БРАВО! (Ж) 2. клас

БРАВО! 2.клас 7. част (Ж) Сборник с упражнения / Български език и литература

БРАВО! 7. част (Ж) − за месеците от февруари до май − съдържа 15 теми с 209 задачи и подзадачи за индивидуална работа, визуализирани със 74 илюстрации и подкрепени с тренажорни схеми и образци, 54 художествени и научнопопулярни текста от различни жанрове. Упражненията са изградени на основата на литературно-езиковата връзка.

 

 

 

 

 

 

 

 

БРАВО! (З) 2. класБРАВО! 2.клас 8. част (З) Диктовки, Редактиране на текстове / Български език и литература

Съдържа 12 текста за редактиране и верен препис; диктовки с набор от думи, дозирани равномерно в групи по 10 (655 думи); диктовки на изречения (52 изречения); диктовки на художествени текстове за формиране на умения за правописна култура (25 текста). Препоръчително е в слуховите диктовки да се инициира и участие на родителя.

 

 

 

 

 

 

 

 

БРАВО! (И) 2. класБРАВО! 2.клас 9. част (И) „Готови за трети клас”. Тестове с избираем отговор. Задачи със свободен отговор / Български език и литература

Съдържа над 66 литературно-езикови задачи и подзадачи, изискващи свободен отговор, и 80 тестови задачи с избираем отговор. Оценяването е изведено в мотивационна форма, щадяща психиката на ученика и насърчаваща усилията му за успеваемост. Тестовете и задачите за проверка със свободен отговор гарантират установяване на нивото на готовност за трети клас.

 

 

 

 

 

 

 

 

 БРАВО! (Й) 2. клас

БРАВО! 2.клас 10. част (Й) „Каручка с приказки”. Ваканционни упражнения след втори клас (юни-юли-август). Български език и литература

Съдържа 100 езикови задачи, подзадачи и игри за ваканционен преговор на изучения материал във втори клас. Връзката между мотивационен текст на „Каручка с приказки“ и граматичните задачи към нея предоставя ефективна възможност за упражняване на четивната техника, както и за емоционално наситена подготовка към входно ниво за трети клас.

 

 

 

 

 

 

 

сборник БРАВО! (К) 3. клас 11. част БРАВО! 3.клас 11. част (К) Сборник с упражнения / Български език и литература

БРАВО! 11. част (К) − за месеците от октомври до януари − съдържа 17 теми с 278 задачи и подзадачи за работа в обучителния период, визуализирани с 61 илюстрации и богат набор от тренажорни образци, 42 художествени текстове от български и чужди автори от изучаваните жанрове: стихотворения, разкази, приказки, народни песни, пословици и гатанки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сборник БРАВО! (Л) 3. клас 12. част БРАВО! 3.клас 12. част (Л) Сборник с упражнения / Български език и литература

БРАВО! 12. част (Л) − за месеците от февруари до май − съдържа 15 теми с 263 задачи и подзадачи за индивидуална работа в обучителния период, визуализирани с 42 илюстрации, подкрепени с тренажорни схеми и образци, 25 художествени текста от различни жанрове, както и 3 научно-популярни текста. Упражненията са изградени на основата на литературно-езиковата връзка.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сборник БРАВО! (М) 3. клас 13. част БРАВО! 3.клас 13. част (М) Диктовки. Редактиране и препис на текстове. Упражнения за добър правопис / Български език и литература

БРАВО! 13. част (М) съдържа 12 текста за редактиране и верен препис; диктовки с набор от думи, дозирани равномерно в групи по 10 (820 думи); диктовки на изречения (60 изречения); диктовки на кратки художествени текстове за формиране на умения за правописна култура (20 текста). Препоръчително е в слуховите диктовки да се инициира и участие на родителя.
 

 

 

 


сборник БРАВО! (Н) 3. клас 14. част БРАВО! 3. клас 14. част (Н) "Готови за четвърти клас". Тестове с избираем отговор. Задачи със свободен отговор.

БРАВО! 14. част (Н) "Готови за четвърти клас" е учебно помагало за контрол и проверка, което съдържа 88 литературно-езикови задачи и подзадачи, изискващи свободен отговор, както и 80 тестови задачи с избираем отговор, групирани в 8 теста. Оценяването е изведено в мотивационна форма, щадяща психиката на ученика и насърчаваща усилията му за успеваемост. Тестовете и задачите за контрол и проверка със свободен отговор гарантират установяване нивото на готовност за четвърти клас.

 

 

 

 

 

 


сборник БРАВО! (О) 3. клас 15. част БРАВО! 3. клас (O) "Случки в Итовалибива". Ваканционни упражнения след трети клас (юни-юли-август) / Български език и литература

БРАВО! 15. част (О) съдържа 115 задачи и подзадачи за ваканционен преговор на изучения материал в трети клас. Връзката между невероятните случки в градчето Итовалибива и граматичните задачи към тях е ефективен метод за провокиране на творческото въображение чрез упражняване на четивна техника, съчетана с подготовка към входно ниво за четвърти клас.

 

 

 

 

 

 

 

 

БРАВО! (С) 4.клас по български и литература

БРАВО! 4. клас (С) Диктовки. Редактиране и препис на текстове. Упражнения за добър правопис / Български език и литература

БРАВО! 18. част (С) съдържа упражнения за овладяване на добър правопис, обособени в 2 части: текстове за редактиране и верен препис (12 текста) и диктовки, разработени на тематичен принцип в 3 нива на сложност: 1) диктовка на набор от думи (1400 думи), 2) диктовка на изречения (74 изречения) и 3) диктовка на кратки художествени текстове за овладяване на добра правописна култура (18 текста).