За директора

Заявки за учебната 2018/2019 година

Уважаеми колеги,

Тук може да изтеглите заявки и договор за учебници и учебни помагала от издателство „Даниела Убенова“ за 1., 2. 5. 6. и 7. клас за учебната 2018/2019 година, одобрени от Министерство на образованието и науката.

Преподавателите, които заявят наши издания, получават достъп до електронната ни платформа с виртуална класна стая и безплатен достъп за всеки ученик! Както всяка година, подаряваме на преподавателите безплатни екземпляри от поръчаните учебници и учебни помагала заедно с богата палитра от допълнителни образователни продукти в зависимост от групата / класа, на който преподават.

Вижте повече »

Заповеди на министъра на образованието и науката за одобрение на учебници

Днес, 10 февруари 2017 година, МОН връчи заповедите за одобрение на учебниците и учебните комплекти на издателство "Даниела Убенова" след приключила процедура за оценяване.

Вижте повече »

Заявки за новия учебник по История и цивилизации 5. клас

Щастливи сме да обявим, че учебникът по история и цивилизации за 5. клас на издателство „Даниела Убенова“ е одобрен от МОН със заповед РД 09-1220/29.08.2016 г. 

Срокът на МОН за завки е много кратък. Моля, изпращайте заявки и договори на е-мейл info@danielaubenova.com.

Всеки преподавател, който избере да обучава петокласниците по нашия учебен комплект, получава пълен учителски пакет с учебник, учебна тетрадка, книга за учителя, разпределение и електронен учебник, както и БЕЗПЛАТЕН ЕЛЕКТРОНЕН ДОСТЪП ЗА ВСЯКО ДЕТЕ в класа с възможност за интерактивно индивидуално и групово обучение и използване на пълните възможности на виртуалната класна стая. 

Вижте повече »

В помощ на директора

В работата си с  детските градини и училищата издателство „Даниела Убенова” носи ясното съзнание, че създаването на учебни материали, които стимулират високи резултати, улеснява работата на директора и прави управленската дейност на образователните заведения по-лека. Във връзка с това сме създали над 200 образователни продукти, които дават максимален резултат и положителен краен ефект за личността, за учебното заведение и за социума, подпомагайки работата на директора.

Вижте повече »