Разпределения

Годишно тематично разпределение по Български език и литература 2. клас

Уважаеми колеги, имаме удоволствието да ви представим годишното тематично разпределение по учебен предмет Български език и литература за 2. клас по новата учебна програма за 2017/2018 година и годишното тематично разпределение за избираеми учебни часове по Български език и литература за 2. клас.

Вижте повече »

Годишно тематично разпределение по История и цивилизации за 8. клас

Уважаеми колеги, имаме удоволствието да ви представим годишното тематично разпределение по учебен предмет История и цивилизации за 8. клас по новата учебна програма за 2017/2018 година.

Вижте повече »

Годишно тематично разпределение по Информационни технологии за 8. клас

Уважаеми колеги, имаме удоволствието да ви представим годишното тематично разпределение по учебен предмет Информационни технологии за 8. клас по новата учебна програма за 2017/2018 година.

Вижте повече »

Годишно тематично разпределение по Информационни технологии за 6. клас

Уважаеми колеги, имаме удоволствието да ви представим годишното тематично разпределение по учебен предмет Информационни технологии за 6. клас по новата учебна програма за 2017/2018 година

Вижте повече »

Годишно тематично разпределение по Български език за 6. клас

Уважаеми колеги, имаме удоволствието да ви представим годишното тематично разпределение по учебен предмет Български език за 6. клас по новата учебна програма за 2017/2018 година.

Вижте повече »

Годишно тематично разпределение по Български език и литература 1. клас

Тук може да изтеглите файла с годишното тематично разпределение по учебен предмет Български език и литература за 1. клас по новата учебна програма за 2016/2017 година.

Вижте повече »

Годишно тематично разпределение по Информационни технологии за 5. клас

Тук може да изтеглите годишното тематично разпределение по учебeн предмет Информационни технологии за 5. клас по новата учебна програма за учебната 2016/2017 година.

Вижте повече »

Годишно тематично разпределение по Български език за 5. клас

Тук може да изтеглите годишното тематично разпределение по учебeн предмет Български език за 5. клас по новата учебна програма за учебната 2016/2017 година.

Вижте повече »

Годишно тематично разпределение по Литература за 5. клас

Тук може да изтеглите годишното тематично разпределение по учебeн предмет Литература за 5. клас по новата учебна програма за учебната 2016/2017 година.

Вижте повече »

1 2 »