В помощ на директора

В работата си с  детските градини и училищата издателство „Даниела Убенова” носи ясното съзнание, че създаването на учебни материали, които стимулират високи резултати, улеснява работата на директора и прави управленската дейност на образователните заведения по-лека.

В последните години  образованието все повече се нуждае от качествени учебни материали, съчетани с професионални подходи в преподаването. Необходимостта от диференцирана работа според спецификите и индивидуалните възможности на обучаваните са съпътстващи казуси, изискващи методически и гъвкав педагогически опит, приложен в практиката така, че да води до възможно най-голям ръст на резултата.  

Управленческата дейност на образователното учреждение е насочена към формиране на подрастващата личност − един твърде специфичен продукт. Осигуряването на материали, подходящи за разнородни ситуации и решаване на образователни казуси, е част от успешната управленска роля на директора.

Във връзка и в помощ на тези професионални предизвикателства сме създали над 200 образователни продукти в областта на учебното съдържание, методическите разработки, научните изследвания в сферата на педагогиката, научно-популярните образователни материали за работа с родителя и др. В професионален план те не само улесняват работата, а дават максимален резултат и положителен краен ефект за личността, за учебното заведение, за социума. Това прави издателската ни продукция една от най-качествените образователно-съдържателни приложни системи в България. Всекидневно педагози, преподаващи както в България, така и в чужбина, черпят информация от изданията ни.

 

 


Как да поръчате други издания? 

Поръчка може да направите по следните начини:

  • да ни изпратите емейл с избраните от Вас книги на orders@danielaubenova.com
  • да се свържете с нас по телефона на 02 / 943 38 08 или 0896 616 208
  • да се регистрирате в сайта ни като учебно заведение и да поръчате директно през онлайн книжарницата ни с 22% отстъпка

Предлагаме Ви 22% отстъпка и безплатна доставка за допълнителни помагала и издания, които се закупуват извън бюджетните плащания.