Заявки за учебната 2018/2019 година

Уважаеми директори и преподаватели в учебни заведения в България,


     От тук може да изтеглите заявки и договори за учебници и учебни помагала на издателство „Даниела Убенова“ за първи, втори, пети, шести и седми клас за учебната 2018/2019 година, одобрени от Министерство на образованието и науката.

 

 • Договор 2018/2019 г. Word / PDF
 • Заявка за 1., 2., 5. и 6. клас 2018/2019 г. Excel / PDF
 • Допълнителна заявка за 1., 2., 5. и 6. клас 2018/2019 г. ExcelPDF 
 • Заявка за 7. клас 2018/2019 г. Excel / PDF
 • Заявка за 8. клас 2018/2019 г. Excel / PDF
 • Заявка за 9. клас 2018/2019 г.


     Моля, подавайте своите заявки на е-мейл info@danielaubenova.com. Подписаните и подпечатани заявки и договор, моля да изпращате в 2 екземпляра на адрес: гр. София 1582, ж-к Цариградски комплекс, бл. 280, вх. Г-1.

 

ucenici 

 

За учителите в подготвителна група 

     Учителите, които заявят наши учебни помагала за подготвителна група – 5–6-годишни и 6–7-годишни, получават безплатен екземпляр от всяко заявено заглавие от система "Пред училище" и система за ранно ограмотяване "С Букви и картинки", книга за учителя и табло за фронтална работа.

  

За учителите в 1. клас (Български език и Музика)

     Всеки преподавател, който работи с наши учебници и учебни комплекти, получава учителски комплект, включващ безплатно всяко заявено заглавие, книга за учителя, сборници, тестове и диктовки (Браво! №1,Браво! № 2Браво! №3Браво! № 4Браво! №5), упражнителна тетрадка, На букварчето другарче и На читанката другарче (избираема подготовка по БЕЛ), табло с азбуката за фронтална работа, както и безплатен достъп до електронната версия на учебниците чрез иновативната ни платформа. Разпределенията могат да бъдат изтеглени от сайта на издателството. Всички помагала от системата "Браво!" са съобразени и коригирани спрямо новата учебна програма по български език и литература за 1. клас. Упражнителната тетрадка и помагалата за избираема подготовка са изцяло новосъздадени. 

 

За учителите във 2. клас (Български език и Литература) 

     Всеки преподавател, който работи с наши учебници и учебни комплекти, получава учителски комплект, който включва безплатно:


За учителите в 5. клас (Български език, Литература и Информационни технологии) 

     Всеки преподавател, който работи с наши учебници и учебни комплекти, получава учителски комплект, който включва безплатно всяко заявено заглавие, книга за учителя по БЕЛ / ИТ, помагала (тетрадка информационни технологии 5. клас, тетрадка български език 5. клас, тетрадка литература 5. клас), както и безплатен достъп до електронната версия на учебниците чрез иновативната ни платформа. Разпределенията могат да бъдат изтеглени от уебсайта ни тук

 

За учителите в 6. клас (Български език, Информационни технологии) 

     Всеки преподавател, който работи с наши учебници и учебни комплекти, получава учителски комплект, който включва безплатно:

ucenici 
 

За учителите в 7. клас (Български език, Литература, Информационни технологии) 

     Всеки преподавател, който работи с наши учебници и учебни комплекти, получава учителски комплект, който включва безплатно:


За учителите в 8. клас (Информационни технологии, История и цивилизации) 

     Всеки преподавател, който работи с наши учебници и учебни помагала, получава учителски комплект, който включва безплатно всяко заявено заглавие, книга за учителя по ИТ, помагала (тетрадка информационни технологии 8. кластетрадка История и цивилизации 8. клас), както и безплатен достъп до електронната версия на учебниците чрез иновативната ни платформа. Разпределенията могат да бъдат изтеглени от уебсайта ни тук

 

За учителите в 9. клас (Информационни технологии, История и цивилизации) 

     Всеки преподавател, който работи с наши учебници и учебни помагала, получава учителски комплект, който включва безплатно всяко заявено заглавие, книга за учителя по ИТ, помагала (тетрадка информационни технологии 9. клас, тетрадка История и цивилизации 9. клас), както и безплатен достъп до електронната версия на учебниците чрез иновативната ни платформа. Разпределенията могат да бъдат изтеглени от уебсайта ни тук


Предлагаме 22% отстъпка за всички допълнителни помагала и издания 


Електронни учебници 

     От учебната 2018/2019 г. предлагаме иновативна електронна платформа с учебните ни продукти, които може да използвате онлайн и офлайн, дори и да нямате постоянна връзка с интернет. Ще имате достъп до съдържанието им на различни видове устройства: лаптопи, настолни компютри, таблети, фаблети и смарт-телефони с операционни системи Android и iOS. 


Учебно съдържание с индивидуална насоченост

     Електронните ни продукти позволяват както фронтална работа с целия клас, така и индивидуална с отделния ученик. Обучението се обогатява с възможности за поставяне на проекти за изпълнение от малки групи, задачи за усъвършенстване на умения с няколко степени на сложност, с отчитане или без отчитане на скоростта за изпълнение. Активно може да се работи по всяка страница от електронното издание, като се използват допълнителните ресурси към учебното съдържание, които включват: 

 • Аудио и видео материали
 • Анимирани схеми и диаграми
 • Задачи за контрол и проверка на тестови принцип 
 • Оценка на тестовия резултат и обратна връзка към ученика 
 • Модели за сричково и глобално четене
 • Тренажори за възприятие и възпроизвеждане на граматични, математически и музикални форми
 • Практико-експериментални упражнения
 • Форми за съотнасяне и анализ на изученото
 • Образци за изграждане на смислови и логически връзки
 • Звукови картини и мотивиране за ролеви игри

Електронните ни продукти са с детайлно разпределение на учебния материал и с електронно ръководство за учителя, придружено с аудио и видео файлове.


Иновативен софтуер

     Партнираме с фирма – световен лидер в електронните образователни технологии, наградена и призната от Global E-Learning Awards за една от топ 25-те най-добри компании в областта на е-образованието в световен мащаб. Софтуерът ни предоставя статистика за участието и успеваемостта на учениците в електронната класна стая. Учителят може да следи както представянето на целия клас, така и индивидуалните постижения на учениците. Онлайн може да се поставят и проверяват задачи за домашна работа, да се задават въпроси и да се дават обяснения по материала в учебно и извънучебно време, както и да се обменя допълнителна информация между учениците и учителя, независимо къде се намират те. Бързата и точна статистика улеснява работата на учителя с родителите и дава информация на директора за постиженията на учениците в различните класове на ръководената от него / нея образователна институция.

     Желаем на екипа Ви успешен избор на най-добрите образователни продукти за 2018/2019 учебна година. За нас винаги е удоволствие да работим заедно за грамотна и образована България в крак с най-модерните методически подходи и дигитални иновации!   

detsa