Децата с трудности в ученето – предучилищна и начална училищна възраст

Цена: 7,80 лв.

Предмет: педагогика

Автор: Силвия Цветкова

Издадена: 2004 г.

ISBN: 954-791-108-2

Страници: 224

Размер: 60x90/16

Книгата е предназначена за широк кръг преподаватели, студенти и родители. В нея са разгледани актуални проблеми, свързани с обучението и възпитанието на деца с трудности в ученето. Назовавайки техните училищни затруднения, авторът разглежда и извежда нови методически подходи и форми на работа, въздействие и взаимодействие с тях.

Да разбираме и обичаме децата такива, каквито са – така нашата помощ ще достигне до тях.

                Силвия Цветкова

 

Всеки родител иска детето му да успява. Всеки педагог иска учениците му да се справят максимално добре. Това е една от значимите насоки на учителския дълг, призвание и утвърждение. Трудно би се намерил преподавател в начален курс, който не се е сблъсквал с проблемите на децата, които трудно успяват в училище. За тях се пише и говори в теоретичното пространство, с тях се провеждат емпирични изследвания, като група са тълкувани спрямо „чуждите стандарти”. До момента няма обаче цялостно изследване, което да категоризира отделните подгрупи в общия хетерогенен състав.

 

Книгата Децата с трудности в ученето представя теоретични схващания от различни школи в света за обяснение и тълкуване на едноименния феномен. Знанията за психомоторното, когнитивното, личностното, социалното и емоционалното развитие на децата без особености в развитието от предходната – предучилищна и начална училищна възраст, са базисът за извършване на анализи и коментари, свързани с проведено проучване. Резултатите, представени в книгата, доказват комплексния характер на трудностите в ученето, независимо от възрастовата степен, етническата самоопределеност и полова принадлежност. Коментиран е и въпросът за оптимизиране на професионалните умения за приобщаване, подпомагане и стимулиране на индивидуалните потенциали на децата с трудности в обучението.

Вижте още