Отраженията на педагогическата реалност. Обща педагогика. Част II

Цена: 10,00 лв.

Автор: Любомир Попов

Издадена: 2006 г.

ISBN: 978-954-791-123-9

Страници: 176

Размер: 60x84/16

Поради близостта на речника си с житейския, педагогиката се квалифицира като "наука слаба версия". Тази близост често подвежда. Например на изпит един студент, на когото се пада въпросът за проблемното обучение, започва отговора си така: "Днес в училището има много проблеми - между учители и ученици, между семейството и училището и т.н." Очевидно този студент не е наясно по въпроса що е проблемно обучение. Друг пример: в изследване на представите на хората за педагогиката част от мненията се свеждат до това, че тя е наука, която учи и възпитава подрастващите. Това не е вярно - учат и възпитават учителите, възпитателите, родителите, а не педагогиката. Тя учи и възпитава студентите - бъдещи педагози и всички, които по различно поводи общуват с нея, да мислят не така "житейски", както в посочените примери, а с нейните научни категории. С този начин на мислене те би трябвало да превъзхождат обикновения житейски разум...

Из лекция по Обща педагогика

Вижте още