Образователни информационни технологии / Университетски курс, Модул втори (M-2)

Цена: 7,20 лв.

Автор: проф. д-р Димитър Павлов

Издадена: 2001 г.

ISBN: 954-791-005-1

Страници: 240

Размер: 60х90/16

Разглежда актуални проблеми на информацията: основни свойства, принципи, системи за представяне и получаване на информация. Съдържанието е свързано със семиотиката като основата на информационно-технологичния подход в образованието.

За всички, които се подготвят за работа в системата на образованието като учители, препода-ватели, директори и експерти, както и за тези, които вече работят и желаят да повишат своята професионално-педагогическа компетентност. За предприемачи, икономисти, социолози, политици, пряко или косвено интересуващи се от процесите, протичащи в образованието.

Вижте още