Образователни информационни технологии / Университетски курс, Модул трети (M-3)

Цена: 7,20 лв.

Автор: проф. д-р Димитър Павлов

Издадена: 2001 г.

ISBN: 954-791-058-2

Страници: 296

Размер: 60х90/16

Проблеми и теми, свързани с характеристиката на информационното общество и технологичните иновации на образованието в него. Отделено е внимание на глобалната мрежа “интернет” с възможностите, които разкрива пред традиционно изградената система на образованието, както и като елемент на принципно нови модели на образование в перспектива.

За всички, които се подготвят за работа в системата на образованието като учители, преподаватели, директори, експерти и т.н., както и за тези, които вече работят и желаят да повишат своята професионално-педагогическа компетентност. За предприемачи, икономисти, социолози, политици, пряко или косвено интересуващи се от процесите, протичащи в образованието.

Вижте още