„От нас иска и чака помощ Отечеството ни“. Българските ученически дружества през Възраждането

Цена: 0,00 лв.

Научно изследване

Предмет: История

Автор: проф. Николай Жечев

Издадена: 2014 г.

ISBN: 978-954-791-160-4

Страници: 196

Размер: 60х84/16

Книгата на проф. Н. Жечев заслужава особеното внимание на читателите... С академична точност и солидна основа от документални и литературни извори за пръв път в историографията ни авторът успява да разгледа темата в нейната цялост. Така ред след ред, страница след страница, пред погледа на читателя оживяват сдруженията на млади български патриоти от Цариград, Болград и Кишинев, от Виена и Загреб, от Белград и Табор, както и от десетки селища и градове из българските земи.                        

проф. дин Стефан Дойнов

 

Изследването на професор Н. Жечев е посветено на зараждането, дейността и постиженията на българските ученически дружества в десетилетието преди освобождението на страната ни от османска власт през 1878 г. – една тема, която е била дълго време пренебрегвана, но която има своето важно място за разкриване на духовната атмосфера в онова напрегнато „най-българско време“... Книгата въплъщава в себе си най-добрите традиции на българската историопис при проучването на възрожденаската просвета и свързаните с нея организационни структури. 

доц. д-р Пламен Божинов