Български език 5. клас: учебник

Цена: 12,00 лв.

Учебник (печатен)

Предмет: Български език и литература

Автор: Цецка Петрова. Художник: Даниела Зекина

Издадена: 2016 г.

ISBN: 978-954-791-227-4

Страници: 88

Размер: 60x90/8

ЗАЯВКИ ЗА УЧЕБНАТА 2017-2018 г.


Всички проекти на издателство „Даниела Убенова за нови учебници и учебни тетрадки за 1. клас и 5. клас бяха одобрени от МОН и българските учители.  

Учебникът по Български език за 5. клас е одобрен от МОН със заповед на Министъра на образованието РД 09-1456/08.02.2017 г.

 

Учебникът по български език за 5. клас е създаден в печатно и електронно издание с обогатени дидактични ресурси. В допълнение учебният пакет съдържа още учебна тетрадка и книга за учителя. Предназначен е за общообразователна подготовка по български език за 5. клас и обхваща в цялост учебната програма на Министерството на образованието и науката, влизаща в сила от 2016–2017 учебна година. Целите, поставени в учебната програма, се постигат чрез ясно изградена методическа концепция, разработена в: 

  • 43 урочни модула (предвидени за 30 учебни часа нови знания и 41 учебни часа за упражнения) 
  • 4 обобщителни урочни единици 
  • 4 урочни единици за текущ контрол и проверка на тестови принцип, изведени от единна текстова база чрез междупредметна връзка с обучението по литература за отразяване ниво на функционална грамотност 
  • 1 урочна единица за годишен преговор в единна мотивационно логическа обвързаност, предвидена за разгръщане в 4 учебни часа 
  • 2 учебни часа са оставени в резерв на преподавателя 

 

Електронният учебник се предлага самостоятелно или в комплект с печатния. Цената на електронния учебник е 6 лв. 

Вижте още