Учебник: Литература 5. клас

Цена: 14,40 лв.

Учебник (печатен)

Предмет: Български език и литература

Автор: Цецка Петрова, Любка Василева. Художник: Даниела Зекина

Издадена: 2016 г.

ISBN: 978-954-791-223-6

Страници: 116

Размер: 60x90/8

Учебникът по Литература за 5. клас е одобрен от МОН със заповед на Министъра на образованието РД 09-1475/08.02.2017 г.

 

Темите са представени от авторите по начин, стимулиращ уменията на учениците за самостоятелна работа с учебника. 

 

Учебникът по Литература за 5. клас е създаден в печатно и електронно издание с обогатени дидактични ресурси. Учебният пакет съдържа още книга за учителя и учебна тетрадка

Новите понятия са базирани на спираловидния принцип, при който по-рано усвоените знания служат като надграждащ фундамент за формиране на новите знания.

 

Литературата за 5. клас е предназначена за общообразователна подготовка по български език и литература в 5. клас и обхваща в цялост учебната програма, влизаща в сила от 2016–2017 учебна година. Целите, поставени в учебната програма, се постигат чрез ясна методическа концепция, разработена в: 

  • 20 урочни модула (нови знания за 30 учебни часа, комбинирани с упражнения за 39 учебни часа) 
  • 4 урочни единици за обобщение 
  • 4 урочни единици за текущ контрол и проверка 
  • 1 урочна единица за годишен преговор 
  • 4 урочни единици за комуникативни компетентности 

  

В най-висока степен идеите за толерантност към различието и единство в многообразието са изведени посредством задачите към учениците в темите, представящи фолклорния традиционен календар.